OSP Gryfice Ochotnicza Straż Pożarna Gryfice

Nie dodano obrazkaWszystko zaczęło się w 1945 roku z inicjatywy grupy osadników przybyłych do miasta , którzy w trosce o bezpieczeństwo swoich rodzin i współmieszkańców założyli Ochotniczą Straż Pożarną.
Spoczywało na niej zwalczanie pożarów w mieście i jego okolicach.
Opracowano statut i na pierwszym walnym zebraniu wybrano spośród założycieli pierwszy zarząd tej jednostki , który tworzyli druhowie :
• Prezes - Józef KÓZKA;
• Naczelnik - Marcin ŁANIECKI;
• Z-ca naczelnika - Czesław PAPAJEWSKI;
• Sekretarz - Walerian PARADOWSKI;
• Skarbnik - Kazimierz RUCIŃSKI;
• Członek - Józef SEKULSKI;
• Członek - Alojzy URBAŃSKI.
Początki działalności jednostki były trudne, jednakże za zgodą ówczesnych władz miasta zagospodarowano obiekt przedwojennej remizy strażackiej przy ulicy Zjednoczenia ,ze znajdującym się tam sprzętem pożarniczym.
Pozyskano w ten sposób sikawkę konną , węże tłoczne na zwijadłach ręcznych i sprzęt armatury wodnej.
Przy wykorzystaniu tej sikawki jeszcze w 1945 roku gaszono z powodzeniem pierwszy pożar .Paliło się poddasze budynku restauracyjno-hotelowego „Bałtyk".
Uratowany budynek służył społeczeństwu jeszcze przez dziesiątki lat .
Staraniem zarządu i wszystkich członków na wyposażenie jednostki wprowadzono samochód „Brockward", przerobiony z sanitarki. Wyposażony był w dwie ławki wzdłużne dla strażaków, ręczne zwijadła wężowe od sikawek konnych i stojak nad ławkami do przewożenia drewnianych drabin hakowych. Pozyskana niemiecka -motopompa pożarnicza marki „Stover" przewożona była na przyczepce. Pierwszym przeszkolonym na kursie w 1949 roku motopompistą był Dh Jan Rynalski.
W 1946 roku z gruzowiska w miejscowości Resko pozyskano i samodzielnie wyremontowano drugi samochód pożarniczy. Był to 6–cio cylindrowy „Mercedes Benz" przystosowany do przewozu 8 strażaków, motopompy i sprzętu gaśniczego.
Na przełomie roku 1949/50 zakupiony został w Gryfinie kolejny samochód pożarniczy marki „Opel Blintz", który zastąpił „Mercedesa", przekazanego do OSP Karnice.
W 1950 roku „Opel Blintz" został przekazany do OSP Trzebiatów, a w jego miejsce pozyskano amerykański samochód pożarniczy marki „Dżems" z polską motopompą "Leopolią" i beczką na wodę pojemności 3000 litrów.
Otrzymanie tego samochodu i sprzętu zbiegło się z wprowadzeniem w kwietniu 1950 r pierwszej ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
Z mocy tej ustawy na bazie OSP Gryfice powołano Komendę Powiatową Straży Pożarnych oraz Pogotowie Zawodowe Straży Pożarnych. Komendantem Powiatowym został dotychczasowy naczelnik OSP Gryfice ogn. Marcin Łaniecki. Obsadę personalną powołanego pogotowia stanowili członkowie OSP Gryfice – Stanisław Łaniecki, Karol Urbański, Władysław Siutkowski, Mieczysław Trzpis, Stanisław Major, Mieczysław Lisowski, którzy przeszli stosowne przeszkolenie. Od tego czasu współpraca między Komendą Powiatową, a OSP przebiega w pełnej symbiozie wspomagającej realizację zadań służących bezpieczeństwu społeczeństwa tego regionu i trwa to już 65 lat.
Za przekazany w 1954 roku do OSP Trzebiatów samochód „Dżems" na wyposażenie przybył gaśniczy samochód pożarniczy z motopompą „Star –20"GM-8 .
W 1956 roku przy OSP Gryfice powstała pierwsza młodzieżowa drużyna pożarnicza, której członkami byli między innymi Dh Henryk Jaworski, Dh Janusz Wiktorowski Dh Leon Kulikowski, Dh. Papajewski i inni.
Na przełomie roku 1956/57 gotowość bojowa jednostki uległa znacznej poprawie w związku z wprowadzeniem do PPAD i OSP urządzeń łączności radiowej.
Była to radiostacja stacjonarna i radiostacje przewoźne typu „FM Radmor".
W końcu roku 1957 przywrócono działalność
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w wybrano pierwszy Zarząd Powiatowy w skład którego weszli również aktywni członkowie naszej OSP.
Rok 1958 zapisał się w historii jednostki jako rok sukcesu, gdyż reprezentacja składająca się z członków OSP Gryfice zdobyła na własność proporzec przechodni i tytuł najlepszej jednostki straży pożarnej w województwie nadany przez Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych
Niestety nie ominęło naszej jednostki zdarzenie tragiczne, które przesłoniło wcześniejsze sukcesy. Dnia 03.08.1958r. wydarzył się wypadek drogowy. Niedaleko miejscowości Kłodkowo, na łuku drogi, wracający z Trzebiatowa samochód pożarniczy „Star –20"(GM-8) z załogą uderzył w drzewo.
W wypadku straciło życie dwóch członków załogi śp. Dh. Alojzy Jaworski i
śp. Dh Zenon Kryger ,były osoby ranne , a samochód został doszczętnie zniszczony.
W tym samym roku zlikwidowane zostało pogotowie zawodowe i nastąpiła zmiana na stanowisku komendanta powiatowego. Obsadę utworzonego przy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnych PPAD (powiatowego Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego) stanowiło 6 etatowych kierowców zawodowych (członków OSP) pełniących służbę po 3-ch na zmianie . Obsadę wozów bojowych „Star 25" GBM2/8 i „Star 26" GBAM 2/8+8 stanowili członkowie OSP Gryfice .
Obszar działania jednostki obejmował cały teren powiatu gryfickiego aż do roku 1978 tj do chwili powołania Oddz. XI Zawodowej Straży Pożarnej w Gryficach . Z racji uczestnictwa w działaniach ratowniczych na terenie całego powiatu OSP Gryfice zawsze dbała i dba ,ceniła sobie i ceni utrzymanie dobrych relacji ze wszystkimi jednostkami OSP jak przystoi na lojalnego członka rodziny strażackiej.
Od początku lat 60-tych – 1974 prezesem jednostki był Dh Wojciech Kubicki, naczelnikiem Dh Stanisław Łaniecki , skarbnikiem był Dh Alojzy Urbański, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Dh Franciszek Wiernowolski.
W roku 1972 i 2015 społeczeństwo miasta w uznaniu ofiarnej społecznej służby ufundowało dla OSP Gryfice sztandary.
Kolejnymi prezesami jednostki byli Druhowie:
Henryk Gładkowski -1976 -1985
Leonard Rysak -1985-1990
Jan Lenard -1990-1995
Michał Wiaderski -1995-2000
Dariusz Sobczyk -2000 - 2011
Jan Lenard - 2011

Najcześciej czytane na naszej stronie
2 pożary śmietników
Ciężki dzień dla strażaków
Pożar nieużytków